216 På gränsen (96 av 365)

På gränsen mellan vatten och land bildas dessa perfekta mönster i sanden

6 kommentarer: