182 Mumsar i sig (83 av 365)

Troligtvis barkborrar som mumsat.

2 kommentarer: